Interaktiv utbildning i energieffektivt byggande

Välkommenanmäl-dig

Utbildningen Energibyggare är uppdelad i flera interaktiva moduler som totalt tar cirka fyra timmar
att gå igenom.

Klicka på symbolerna för att komma till de olika utbildningsmodulerna. Du kommer först till en
inloggningssida, där du kan välja att skapa en egen användare eller att logga in som gäst.

Energibyggare gör skillnad

Den här modulen handlar om vår påverkan och hur vi kan göra skillnad.

Byggnaden som system

Den här modulen handlar om att se byggnaden som ett system, där olika delar samverkar och påverkar det slutliga resultatet.

Värmeisolering

Den här modulen handlar om hur vi skapar välisolerade byggnader och minimerar köldbryggor.

Lufttäthet

Den här modulen handlar om varför och hur vi bygger lufttätt.

Fukt

Den här modulen handlar om fukt och varför det är viktigt att bygga fuktsäkert.

Installationer

Den här modulen handlar om olika typer av installationer och grundläggande tumregler för att genomföra installationer på ett bra sätt.