Interaktiv utbildning i energieffektivt byggande

Handledare

Kan jag bli handledare?

Har du erfarenhet av byggarbetsplatser eller byggsektorn och ett intresse för energieffektivt byggande? Har du i ditt arbete möjlighet att sprida kunskapen vidare till dina kollegor eller andra byggnadsarbetare och installatörer? Då kan du bli handledare!

Som till exempel  platschef, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare. Handledarens roll är att vara en ambassadör för utbildningen, diskussionsledare och kunna ge support.

Som handledare för den interaktiva utbildningen Energibyggare är du en viktig del i att sprida kunskapen om energieffektivt byggande. Ta chansen att vidareutbilda dig själv och dina kollegor.
Läs mer om varför det är viktigt att kunna bygga och installera energieffektivt >>

Du hänger väl med i utvecklingen? Dina framtida kollegor som idag går på gymnasiet utbildas från 2016 i energieffektivt byggande och installationer.

Endagsutbildning för handledare

Under en dag deltar du i handledarutbildningen. Fokus kommer att vara att lära sig hur det webbaserade utbildningsmaterialet ska hanteras och på vilket sätt du kan sprida kunskapen vidare.

Det praktiska

Handledarutbildningen kommer att ges på ett stort antal orter under 2016 och 2017. Utbildningen är avgiftsfri. Utbildningsmaterialet inom Energibyggare är också gratis och fritt att använda för alla.

Efter handledarutbildningen är din roll att utbilda dina kollegor/anställda till Energibyggare. Du samlar ihop byggnadsarbetare och installatörer och ni går igenom utbildningsmaterialet tillsammans, det tar cirka fyra timmar. Du är diskussionsledaren, med det självinstruerande webbaserade materialet som verktyg. Materialet är tänkt att användas direkt ute på byggarbetsplatsen och kan också användas av utbildningscentra kopplat till din verksamhet.

De som går handledarutbildningen fram till våren 2017 har möjlighet att få registreras utan kostnad i kompetensdatabasen kopplad till ID06.

Anmälan
Anmälningar kan göras fram till att kursen är full eller 1 vecka före kursstart.

Återbud
Anmälan är bindande. Får du förhinder har du möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vid avbeställning senare än 1 vecka före kursstart tas en avgift ut om 500 kr för att täcka mat och lokalkostnad.

Kallelse/Kursprogram
Kallelse skickas till kursdeltagaren senast en vecka före kursstart.

Läs mer om innehållet i den webbaserad interaktiva utbildningen Energibyggare.

facade-731436_640

Anmälan till

handledarutbildningen – sista chansen.

Ort Datum Anmälan
Luleå 7 juni Anmäl dig