Interaktiv utbildning i energieffektivt byggande

Kontakt

Kontakt för Energibyggare

Sveriges Byggindustrier
Åsa Douhan,
asa.douhan@sverigesbyggindustrier.se
Tel.0703-76 38 88

Kontaktpersoner för projektet SWEBUILD

Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, RISE, Installatörsföretagen,  Teknologisk Institut, Passivhuscentrum och Energikontoren Sverige är projektgruppen som arbetade med utbildningen Energibyggare inom ramen för projektet SWEBUILD.

Energikontoren Sverige, projektkoordinator
Per-Johan Wik,
per-johan.wik@kfsk.se
energikontoren
Sveriges Byggindustrier
Åsa Douhan,
asa.douhan@sverigesbyggindustrier.se
sb
RISE
Lisa Ossman,
Lisa.Ossman@sp.se
rise_logo
WSP 
Åke Blomsterberg,
ake.blomsterberg@WSPGroup.se
wsp
Teknologisk Institut
Peter Bergermark,
pber@teknologiskinstitut.se
teknologiskt
NCC
Anders Ljungberg,
anders.ljungberg@ncc.se
ncc
Passivhuscentrum
Eva Pedersen,
eva.pedersen@passivhuscentrum.se
passiv
Installatörsföretagen
Hans Söderström,
hans.soderstrom@installatorsforetagen.se
IN_logo_cmyk