Interaktiv utbildning i energieffektivt byggande

Kontakt

Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, EIO, VVS Företagen, Teknologisk Institut och Passivhuscentrum och Energikontoren Sverige är projektgruppen som arbetar med utbildningen Energibyggare inom ramen för projektet SWEBUILD.

Kontaktpersoner för projektet SWEBUILD

Energikontoren Sverige, projektkoordinator
Per-Johan Wik,
per-johan.wik@kfsk.se
Tel.072-885 49 31Johanna Wallin, kommunikation och webb
johanna.wallin@energikontorsydost.se
energikontoren
Sveriges Byggindustrier
Åsa Douhan,
asa.douhan@sverigesbyggindustrier.se
Tel.0703-76 38 88
sb
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Lisa Ossman,
Lisa.Ossman@sp.se
Tel.010-516 58 73
sp2
WSP 
Åke Blomsterberg,
ake.blomsterberg@WSPGroup.se
Tel.010-722 62 87
wsp
Teknologisk Institut
Sara Karlsson,
saka@teknologiskinstitut.se
Tel.0765-27 55 70
teknologiskt
NCC
Anders Ljungberg,
anders.ljungberg@ncc.se
Tel.031-771 51 76
ncc
Passivhuscentrum
Eva Pedersen,
eva.pedersen@passivhuscentrum.se
Tel.0734-15 50 94
passiv
Installatörsföretagen
Leif Ekström,
Leif.Ekstrom@installatorsforetagen.se
Tel.023-580 93
IN_logo_cmyk