Interaktiv utbildning i energieffektivt byggande

Lättläst

Idag används 30 % av Sveriges energi till byggnader.

EU vill att användningen av energi ska minskas till hälften.

Därför har deltagare från svensk byggindustri och Energikontoren Sverige

tagit fram en utbildning som heter Energibyggare.

En energibyggare är en person som kan bygga

så att vi använder mindre energi.

Det gör att vi får ett bättre samhälle

och ett mer hållbart klimat.

För att så många som möjligt ska gå utbildningen

ska först 500 personer utbildas till handledare.

Sen ska handledarna hjälpa till att utbilda alla

som arbetar på en byggarbetsplats.

energibyggare.se fungerar som en portal för utbildningen.

Här finns allt utbildningsmaterial samlat.

facade-731436_640