Interaktiv utbildning i energieffektivt byggande

Energibyggare

(subst., ~n äv. energibyggarn, plur. ~, best. plur. energibyggarna)
En energibyggare har kompetens inom energieffektivt byggande, renovering och installationer, och som på så sätt bidrar till ett mer energieffektivt samhälle samt en hållbar klimatsituation.

Vad är Energibyggare?

Det är en fyra timmar lång interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi. Läs mer om utbildningen.

Vem kan bli Energibyggare?

Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar på en byggarbetsplats och som genom sitt agerande kan påverka hur energieffektivt en byggnad blir.

Exempelvis byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare, platschefer och alla andra yrkesgrupper som påverkar en byggarbetsplats.

Varför ska jag bli Energibyggare?

Med skärpta krav på energieffektivitet i bygg och installation efterfrågas en höjd kompetens ute på byggarbetsplatser. Som godkänd Energibyggare kan din utbildning registreras i den till ID06 kopplade kompetensdatabasen, via en särskild ansökan.
Läs mer om varför Energibyggare behövs.

Ledande aktörer inom svensk byggsektor har tagit fram utbildningen. Läs mer.